Большой театр Беларуси

 

Большой театр Беларуси

 

27 September 19:00

Wolfgang Amadeus Mozart

The Marriage of Figaro

оpera in two acts

Большой театр Беларуси

 

29 September 18:00

Eugene Glebov

Le Petit Prince

ballet in two acts

Большой театр Беларуси

 

18 Оctober, 19:00

Большой театр Беларуси

 

Supernumeraries

TPL_TRUPPA41


Supernumeraries director: Andrey MalashonokAvdeyuk Vadim
Bezrukov Valery
Budkin Alexander
Klindiuk Sergey
Kurash Alexander
Malashonok Andrey
Sviatseva Valentina
Franskevich Svetlana
Filimonova Marina
Tsykalov Sergey
Cherviakov Dmitry
Shevtsov Vladimir
Yadlovsky Eugene

Partners