Violas

Alexey Afanassiev (principal, winner of international competition)
Ivan Renanski
Alena Sharapava
Aliaksandr IvanouDzianis Makarevich
Maryna Turchyn
Anastasiya Zhuk
Viktoryia Pratsko
Liubou Hardzei
Aliaksandr Yastrubkou
Inna Semeniouk
Katsiaryna Akavitskaya
Alena Sarafie-KhodakNatallia Guigel
Alesya Skrabatun