Большой театр Беларуси

 

22 February 19:00

Pietro Mascagni

Cavalleria rusticana

opera in two acts

Большой театр Беларуси

 

Большой театр Беларуси

 

29 February 19:00

Pyotr Tchaikovsky

The Queen of Spades

opera in two acts

Большой театр Беларуси

Performance of the St. Petersburg State Academic Leonid Yacobson Ballet Theatre 

15-16 April 19:00

Pyotr Tchaikovsky

The Queen of Spades

ballet in 3 acts

Supernumeraries

Supernumeraries


Manager of the supernumerary company: Andrey Malashonok

 Alexander Budkin
Dmitry Chervyakov
Marina Filimonova
Svetlana Franskevich
Sergey Klindiuk
Vitaly Krasnoglazov
Angelica Kuzmenko
Vitaly Kulakovich
Diana Khrishchanovich
Andrey Malashonok
Valentina Svyattseva
Alexander Tkachenko
Sergey Tsykalov
Nikolay Umerenkov
Vladimir Voronkov
Evgeny Yadlovsky

Partners