Большой театр Беларуси

 

Большой театр Беларуси

 

6, 7 September 19:00

Pyotr Tchaikovsky

The Sleeping Beauty

ballet-extravaganza in two acts with prologue and epilogue

Большой театр Беларуси

 

8, 9 September 19:00 | Premiere

Gaetano Donizetti

L'ELISIR D'AMORE

opera in two acts

Большой театр Беларуси

 

Большой театр Беларуси

 

21 September 19:00

Giuseppe Verdi

Rigoletto

opera in two acts

Supernumeraries

Supernumeraries


Manager of the supernumerary company: Andrey Malashonok

 Alexander Zhukov
Alexander Budkin
Dmitry Chervyakov
Marina Filimonova
Svetlana Franskevich
Sergey Klindiuk
Vitaly Krasnoglazov
Angelica Kuzmenko
Vitaly Kulakovich
Diana Khrishchanovich
Andrey Malashonok
Valentina Svyattseva
Alexander Tkachenko
Sergey Tsykalov
Nikolay Umerenkov
Vladimir Voronkov
Evgeny Yadlovsky

Partners