Большой театр Беларуси

 

21 December 19:00

Pyotr Tchaikovsky

Eugene Onegin

opera in three acts

Большой театр Беларуси

 

21 january 19:00

Giuseppe Verdi

MACBETH

оpera in three acts

Большой театр Беларуси

 

23 January 19.00

Giuseppe Verdi

La traviata

https://store.kvitki.by/public/?concert=298224&design=kvitki&lang=eng¢er=1873&policy=1#view=ticketsselect

Большой театр Беларуси

 

Richard Wagner

Der fliegende Holländer

opera in three acts

Supernumeraries

Supernumeraries


Manager of the supernumerary company: Andrey Malashonok

 Alexander Budkin
Dmitry Chervyakov
Marina Filimonova
Svetlana Franskevich
Sergey Klindiuk
Vitaly Krasnoglazov
Angelica Kuzmenko
Vitaly Kulakovich
Diana Khrishchanovich
Andrey Malashonok
Valentina Svyattseva
Alexander Tkachenko
Sergey Tsykalov
Nikolay Umerenkov
Vladimir Voronkov
Evgeny Yadlovsky

Partners