Большой театр Беларуси

 

28 November 19:00

Gaetano Donizetti

Don Pasquale

opera in three acts

Большой театр Беларуси

 

Большой театр Беларуси

 

3 December 19:00

Wolfgang Amadeus Mozart

Die Zauberflöte

opera in two acts

Большой театр Беларуси

 

Trumpets

Artists


Dzmitry Pekun (principal)
Pavel Burtsev
Dzmitry Harbachuk
Aliaksandr Antanovich
Veniyamin Rybakou
Oleg Gorinovitch
Anton Kazakov
Maksim Shkulepa
Yauheni Ambrazhuk
Sergey Nemer
Kirill Doroga

 

Partners