.

First Violins

Artists


Regina Sarkisova, Honoured Artist of the Republic of Belarus (leader)
Alena Leudanskaya, recipient of the Francysk Skaryna Medal
Genrikh Matskevitch
Alena Makutsa
Taissia Khalamova
Nadzeya Senkevich
Larissa Solovei
Anna Vyshegorodceva
Anita Malugina
Valentina Koshevar
Nikolay Korotin
Irina Maslava
Iryna Knauer
Anastasiya Zhahalik
Natalia Tsibulnik
Olga Stantsel
Alena Ramzayeva
Yuliya Kazlova
Sviatlana Danava
Yefrasinnia Viarouka
Ekaterina Vasina
Anna Teran
Ihar Kisialiou
Natallia Dziahel
Marina Novak

 

Partners