.

Cellos

Artists


Alexey Afanassiev (principal)
Alena Sharapava
Aliaksandr Ivanou
Maryna Turchyn
Dzianis Makarevich
Anastasiya Zhuk
Viktoryia Pratsko
Liubou Hardzei
Aliaksandr Yastrubkou
Inna Semeniouk
Katsiaryna Akavitskaya
Natallia Guigel
Alesya Skrabatun
Ivan Renanski
Alexey Dorosh
Alena Sarafie-Khodak

 

Partners