Большой театр Беларуси

 

8 September 18:00

Nikolai Rimsky-Korsakov

THE TSAR’S BRIDE

оpera in two acts

Большой театр Беларуси

 

17 September 19:00

Vladimir Soltan

KING STAKH’S WILD HUNT

opera in two acts

First Violins

Alena Leudanskaya, recipient of the Francysk Skaryna Medal

Anita Malugina

Genrikh Matskevitch

Taissia Khalamova

Alena Makutsa

Nadzeya Senkevich

Hanna Zakharava

Hanna Tseran

Larissa Solovei

Valentina Trusevich

Irina Maslava

Anastasiya Zhahalik

Natalia Tsibulnik

Olga Stantsel

Alena Ramzayeva

Yuliya Kazlova

Ekaterina Vasina

Maryia Baranouskaya

Olga Fedorinchik

Ihar Kisialiou

Natallia Dziahel

Marina Novak

 

Partners