Большой театр Беларуси

 

Большой театр Беларуси

 

25 January 19:00

Richard Wagner

Der fliegende Holländer

opera in three acts

Большой театр Беларуси

 

.

Cellos

Alexey Afanassiev (principal)
Alena Sharapava
Aliaksandr Ivanou
Maryna Turchyn
Dzianis Makarevich
Anastasiya Zhuk
Viktoryia Pratsko
Liubou Hardzei
Aliaksandr Yastrubkou
Inna Semeniouk
Katsiaryna Akavitskaya
Natallia Guigel
Alesya Skrabatun
Ivan Renanski
Alexey Dorosh
Alena Sarafie-Khodak

 

Partners